سبزی کوکو فریزری

  • در وزن های 100 گرمی و 250 گرمی
  • سبزی محلی
  • سبزی ارگانیک
  • ترکیبات : زولنگ، اناریجه، جعفری، شنبلیله، برگ سیر و اوجی (پونه وحشی)