ذرت

  • در وزن های 500 گرمی و 1 کیلوگرمی
  • پاک شده و بدون آشغال

 

تومان۷,۷۰۰تومان۱۶,۵۰۰