عدس ریز

  • در وزن های 500 گرمی و 1 کیلوگرمی
  • پاک شده و بدون آشغال
  • عدس ریز ایرانی

 

تومان۵,۲۵۰تومان۱۱,۲۵۰